Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


The legal reform in modern condition
ROK 2016 // 26. február   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila v spolupráci s National Aviation University vedeckú konferenciu pod názvom "VI International Scientific Conference «The legal reform in modern condition: achievements and perspective »", ktorá sa uskutočnila dňa 26. februára 2016 v meste Kyiv, Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

ANGLICKY
Pozvánka (.pdf)
Monografia (.pdf)