Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (6. ročník)
ROK 2015 // 5. - 7. novembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutoční v dňoch 5. a 7. novembra 2015 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY