Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Self-Improvement & Security
ROK 2014 // 8. - 9. mája   |  


Poľská Vysoká škola APEIRON pripravuje v spolupráci s Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj n.o. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Self-Improvement & Security", ktorá sa uskutoční v dňoch 8. a 9. mája 2014 v Krakowe, Poľsko.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Pozvánka (.pdf)