Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Stratégie bezpečnostnej politikyv 21. storočí
ROK 2013 // 24. - 25. októbra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Stratégie bezpečnostnej politikyv 21. storočí", ktorá sa uskutoční v dňoch 24. a 25. októbra 2013 v meste Ľvov, Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY


ENGLISH
Invitation (.pdf)
Template (.pdf)
Registration (.doc)


UKRAINIAN