Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Security Forum Cracow 2012
ROK 2012 // 8. - 9. novembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s poľskou Vysokou školou APEIRON medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "SECURITY FORUM CRACOW 2012", ktorá sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2012 v Krakowe, Poľsko.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

DOKUMENTY