Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Eurointegrácia 2017
ROK 2017 // 15. máj   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom "EUROINTEGRÁCIA 2017", ktorá sa uskutoční dňa 15. mája 2017 v meste Ľvov, Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY
Pozvánka (.pdf)
Prihláška (.doc)