Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Security Forum 2016
ROK 2016 // 2. - 3. jún   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila vedeckú konferenciu pod názvom "SECURITY FORUM 2016", ktorá sa uskutočnila dňa 2. - 3. júna 2016 v meste Krakow, Poľsko.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

ANGLICKY
Pozvánka (.pdf)
Prihláška (.doc)