Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Security Forum - Cracow 2015
ROK 2015 // 16. októbra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s poľskou Vysokou školou APEIRON medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "SECURITY FORUM - CRACOW 2015", ktorá sa uskutoční v dňa 16. októbra 2015 v Krakowe, Poľsko. Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu. .

DOKUMENTY