Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


International Scientific Conference "Current Problems"
ROK 2014 // 26. február   |  


Ľvovská Univerzita obchodu a práva pripravuje v spolupráci s Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj n.o.internetovú konferenciu pod názvom "INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE -ACTUAL PROBLEMS", ktorá sa uskutoční dňa 24. februára 2014.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

DOKUMENTY