Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Organizovaná kriminalita a korupcia - Platforma tieňovej ekonomiky štátu
ROK 2013 // 14. - 15. marca   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "ORGANIZOVANÁ KRIMINALITA A KORUPCIA - PLATFORMA TIEŇOVEJ EKONOMIKY ŠTÁTU", ktorá sa uskutoční v dňoch 14. a 15. marca 2013 v Pzni, Česká republika.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKYENGLISH
Invitation (.pdf)
Template (.pdf)
Registration (.doc)Sponzori