Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii
ROK 2012 // 11. - 13. októbra   |   ČLÁNOK O KONFERENCII

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii", ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. až 13. októbra 2012 v Backi Petrovac – Vojvodina, SRBSKO.


Sponzori