Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (2. ročník)
Merit of human potential in regional development (2nd Anual)
ROK 2011 // 22. - 24. septembra   |  

SponzoriVíno VINDIA ETON - Kancelárske potreby a technika