Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Security Forum 2017
ROK 2017 // 6. - 7. jún


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s Vysokou školou APEIRON, Krakow vedeckú konferenciu pod názvom "SECURITY FORUM 2017", ktorá sa uskutoční dňa 6. - 7. júna 2017 v meste Krakow, Poľsko.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

ANGLICKY
Pozvánka (.pdf)
Prihláška (.doc)