Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Eurointegrácia 2016
ROK 2016 // 25. január   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila vedeckú konferenciu pod názvom "EUROINTEGRÁCIA 2016", ktorá sa uskutočnila dňa 25. januára 2016 v meste ľvov, Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY
Pozvánka (.pdf)
Prihláška (.doc)