Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus - Ukrajina
ROK 2015 // 23. - 24. apríla   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom "BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS - Ukrajina", ktorá sa uskutoční v dňoch 23. a 24. apríla 2015 v Ľvove - Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.