Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Korupcia - Právne a ekonomické aspekty
ROK 2012 // 7. - 8. júna   |  

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Korupcia - Právne a ekonomické aspekty", ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. a 8. júna 2012 v Reštaurácii Jazmín, Podhájska.

Pozvánka (.pdf)
Invitation (.pdf)


Sponzori