Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu
ROK 2010 // 21. - 22. január   |   FOTOGALÉRIA

   Nový rok 2010 začala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zorganizovaním medzinárodného vedeckého seminára pod názvom „Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. a 22. januára 2010 v Podhájskej.

   Cieľom seminára bolo zistenie nových trendov v problematike ochrany a starostlivosti o zdravie v priamej súvislosti s rozvojom ľudských zdrojov, hľadanie optimálnych riešení v oblasti prevencie civilizačných ochorení, stresových záťaží a rozvoja a využitia ľudských zdrojov. Ďalej to bolo analyzovanie ekonomických a sociálnych aspektov stavu zdravia jednotlivcov a spoločnosti vo vzťahu k prosperite ekonomiky, vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti zdravia, rozvoja ľudského potenciálu a vzájomných súvislostí.

   Téma medzinárodného seminára „Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudských zdrojov“ bola zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju zdravia jednotlivcov, spoločnosti a aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu ako nosného prvku rozvoja ekonomiky a spoločnosti.

SEMINÁR PODPORILI

GENERÁLNY SPONZOR SEMINÁRA
SPOLUPRÁCA
Medzinárodný seminár prebehol v spolupráci s
Fakultou zdravotníctva a sociálnejpráce, Trnavskej univerzity
www.truni.sk


Týmto Vám ďakujeme za prejavenú podporu!