Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Napísali o nás
O nás   |   Viac o našej agentúre


Článkov : 99

21. apríla 2017
EEDA, ICOCRIM a EIDV sa môže len pochváliť spoluprácou s partnerom z Kyjeva Ukrajiny pod vedením General-Major ...
14. apríla 2017
Viac sa dočítate na nasledujúcej stránke ...
11. apríla 2017
List od rektora Národnej Akademie prokuratury Ukrajiny pre Jozefa Zaťka k spolupraci s Národnou Akadémiou ...
23. marca 2017
EEDA n.o. a DYUI MIA, Ukrajina spolu podpísali dňa 23. 3. 2017 dohodu o spolupráci ...
1. marca 2017
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal ďakovný list z Ľvovskej univerzita biznisu ...
7. novembra 2016   |   Generálny konzulát SR v Užhorode
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 7. novembra 2016 pozvanie od Generálneho konzulátu SR ...
13. októbra 2016   |   EEDA n.o.
Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila vedeckú konferenciu pod názvom "Bezpečnosť, extrémizmus ...
30. septembra 2016   |   Assoc. prof. Evgen Barash, DrSc.
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 30. septembra 2016 ďakovný list od ...
18. júla 2016   |   EEDA n.o.
Spolupráca Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. s ukrajinskou Charitas Sokaľ priniesla prvé ovocie ...
13. júla 2016   |   EEDA n.o.
Riaditeľ agentúry obdržal poďakovanie od Generálnej konzulky SR v Ukrajine, JUDr. Jany Burianovej ...
1. júla 2016   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. a Medicínske a koordinačné centrum pomoci vojakom so sídlom ...
6. júna 2016   |   EEDA n.o.
V knihe Inštitútu väzenstva Ukrajiny sa zmienili autori knihy aj o medzinárodnej konferencii ...
2. júna 2016   |   EEDA n.o.
Riaditeľ EEDA n.o. J. Zaťko, obdržal poďakovanie od rektora Nadbuzanskiej Szkoly ...
30. mája 2016   |   EEDA n.o.
Dňa 30. 5. 2016 zriadili na Ukrajine EEDA n.o. a EIDV Ukrajinsko-Slovenské centrum pri ...
11. mája 2016   |   EEDA n.o.
Noviny organizácie Bezplatná právna pomoc v Červenograde (Ukrajina) písali o ...

21. apíla 2016   |   doc. PaedDr. T. Jablonsky, PhD. mim. prof.
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 21. apríla 2016 ďakovný list od dekana ...
21. apríla 2016   |   Ambrózy, Lisnik
V dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa v Poprade na Katedre manažmentu PF KU pod záštitou rektora ...

30. marca 2016   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. a Warsaw Management School Graduate And Postgraduate School medzi sebou podpísali ...

3. marca 2016   |   EEDA n.o.
February 26, 2016 in the Educational-scientific Institute of Law with the participation of leading ...

12. januara 2016   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. a univerzita v meste Rovno medzi sebou podpísali dňa 12. 1. 2016 zmluvu o spolupráci ...

20. august 2015   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. a Európsko-Aziatská Asociácia Kyjev medzi sebou podpísali dňa 20. 8. 2015 dohodu o spolupráci pri ...

13. - 16. august 2015   |   EEDA n.o.
Jozef Zaťko, riaditeľ EEDA n.o., sa v dňoch 13 - 16. 8. 2015 zúčastnil medzinárodnej naukovo - praktickej ...

12. júl 2015   |   EEDA n.o.
Dňa 12. 7. 2015 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. s Inštitútom práva a psychológie ...

30. jún 2015   |   EEDA n.o.
Noviny právnikov z Ľvovského regiónu Ukrajiny písali o Jozefovi Zaťkov ...
9. jún 2015   |   Ing. Tomáš Novotný
Týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že som úspešne ukončil štúdium na Vysokej škole bezpečnostného ...

3. jún 2015   |   EEDA n.o.
List pre Jozefa Zaťka ...

14. máj 2015   |   EEDA n.o.
Dňa 14. 5. 2015 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. s Vinnytsa National ...

21. apríl 2015   |   EEDA n.o.
Dňa 21. 6. 2015 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. s Národnou leteckou ...

15. februára 2015   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. a Prvý Ľvovský fond medzi sebou podpísali dňa 15. 2. 2015 dohodu o ...

11. február 2015   |   EEDA n.o.
Ukrajinská Milícia píše o EEDA...

22. januára 2015   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. a nezisková organizácia Karpatské cesty medzi sebou podpísali dňa 22. 1. 2015 zmluvu o spolupráci ...

3. jún 2014   |   EEDA n.o.
List od Prof. Skibniewskeho a Prof. Kosíra pre Prof. Ivana I. Tymoshenka...

12. máj 2014   |   EEDA n.o.
Dňa 12. 5. 2014 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. a CARITAS Sokaľ...
1. máj 2014   |   EEDA n.o.
Dňa 1. 5. 2014 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. a Sokaľska rajona rada ľvovskej oblasti...
13. február 2014   |   EEDA n.o.
Dňa 13. 2. 2014 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zmluvu o spolupráci, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. ..
31. január 2014   |   Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 31. januára 2014 list od dekana Fakulty politických vied a...
21. december 2013   |   EEDA n.o.
Prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski poctil nášho krajana a splupracovníka Východoeurópskej agentúry...
21. - 22. november 2013   |   M. Hoschek
V dňoch 21-22.XI. 2013 sa v Podhájskej uskutočnil 4.ročník medzinárodnej konferencie pod názvom „Význam ľudského ...
27. október 2013   |   Noviny Ukrajina
Originál výtlačok z novín ...

26. október 2013   |   M. M. Štefková, hovorkyňa
Terorizmus, cyberterorizmus, či medzinárodný zločin a s nimi súvisiaca bezpečnostná politika štátu, individuálna ...
22. september 2013   |   M. M. Štefková, hovorkyňa
Bratislava, 22.septembra 2013 – Zástupcovia Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. ...
12. august 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 12. 8. 2013 navštívil sídlo EEDA n.o., Podhájsku, primator mesta Rivne Ukrajina v Podhajskej ...
2. - 8. august 2013   |   EEDA n.o.
Spolupracovníci Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. pod vedením JUDr. Jozefa Zaťka - riaditeľa agentúry ...
29. jún 2013   |   EEDA n.o.
EEDA n.o. sa v zastúpení riaditeľa JUDr. Jozefa Zaťka zúčastnila a bola jedným z garantov medzinárodnej vedeckej ...
20. jún 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 4. 6. 2013 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zmluvu, o spolupráci, s Fondom ...
12. jún 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 6. 6. 2013 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zmluvu, o spolupráci, s Odeskou národnou ...
25. máj 2013   |   EEDA n.o.
V mesiaci máj zavítala na relaxačný pobyt do centrály EEDA významná osobnosť páter Šebastian ...
20. máj 2013   |   Červienková
Riaditeľ agentúry obrdžal poďakovanie od doktorandov z Paneurópskej Vysokej školy, Fakulte práva ...
16. - 17. máj 2013   |   EEDA n.o.
V dňoch 16. - 17. 5. 2013 v meste Ľvov na Ukrajine sa pri príležitosti 10. výročia založenia Vysokej školy biznisu ...
3. máj 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 3. 5. 2013 na základe pozvania prezidenta Hasičského a záchranného zboru MV SR plk. JUDr. Alexandra Nejedlého ...
5. apríl 2013   |   EEDA n.o.
Riaditeľ EEDA n.o. sa na základe pozvania rektora Univerzity práva zúčastnil dňa 5. 4. 2013 spoločeneskej akcie - MISS Femida 2013 ...
22. marec 2013   |   EEDA n.o.
Riaditeľ EEDA n.o., JUDr. Jozef Zaťko, sa na pozvanie Ústavu dejín kresťanstva na Slovensku zúčastnil dňa 22. marca 2013 na ...
14. marec 2013   |   prof. Yuriy BOSIIYTSKYI
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 14. marca 2013 list od rektora Kyjevskej Univerzity práva ...
18. február 2013   |   AOS.sk
6. ročník medzinárodného vedeckého seminára s názvom „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“ otvoril doc. RSDr. Jozef Matis, CSc., ...
16. február 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 16. 2. 2013 delegácia zo Slovenska JUDr. Jozef Zaťko, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., prijali pozvanie ...
15. február 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 15. 2. 2013 delegácia zo Slovenska JUDr. Jozef Zaťko, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. prijali pozvanie do priameho ...
15. február 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 15. 2. 2013 delegácia zo Slovenska JUDr.. Jozef Zaťko, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. prijali pozvanie ...
14. február 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 14. 2. 2013 delegácia zo Slovenska JUDr. Jozef Zaťko, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. ...
14. február 2013   |   EEDA n.o.
Dňa 14. 2. 2013 delegácia zo Slovenska JUDr. Jozef Zaťko, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. ...
13. február 2013   |   EEDA n.o.
V dňoch 13. 2. 2013 až 17. 2. 2013 navštívili Srbsko, Vojvodinu, Báčsky Petrovec prodekani Fakulty Politických vied ...
24. január 2013   |   VŠBM.sk
24.1.2013 sa uskutočnilo slávnosté otvorenie Auly akademika Milana Čiča, ocenenie VŠBM v Košiciach cenou Európskej obchodnej ...
5. január 2013   |   prof. Yuriy BOSIIYTSKYY
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 5. januára 2013 list od predstaviteľov Kyjevskej Univerzity práva ...
3. január 2013   |   prof. Yuriy BOSIIYTSKYY
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal dňa 3. januára 2013 list od rektora Kyjevskej Univerzity práva...
21. december 2012   |   - JS -
Riaditeľ mediálneho centra ICOCRIM PhDr. Martin Jakubec v mene Medzinárodného bezpečnostného výboru ICOCRIM prezentoval verejnosti stav...
29. október 2012   |   - TotalMusic4 -
Reportáž zahraničnej Slovenskej delegácie ICOCRIM, ktorá navštívila niekdajšie miesta po bombardovaní ...
29. október 2012   |   - TotalMusic4 -
Gala večer pre Slovákov a krajanov usporiadala agentúra EEDA ktorá pozvala populárnych umelcov Martina Jakubca a Božanku ...
29. október 2012   |   - TotalMusic4 -
Riaditeľ agentúry o medzinárodnej vedeckej konferencii "Bezpečnostná a protikorupčná politika v EÚ"...
24. október 2012   |   - K -
O činnosti Východoeurópskej agentúre pre rozvoj n.o. písali už aj v susednej Ukrajine. ...
17. október 2012   |   J. Č-p
Nekaždodenná udalosť sa v dňoch 11. až 13. októbra diala v Hložanoch. Do tejto osady, presnejšie do turistickej Oázy MB, pricestovali odborníci ...
4. septembra 2012   |   proBiznis
Všestranné zameranie, rôznorodá činnosť a celoeurópska pôsobnosť – to sú hlavné atribúty EEDA – Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n. o. ...
18. augusta 2012   |   prof. Yuriy BOSIIYTSKYY
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal 8. augusta 2012 list od rektora Kyjevskej Univerzity práva ...
17. apríla 2012   |   prof. Yuriy BOSIIYTSKYY
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal 17. apríla 2012 list od rektora Kyjevskej Univerzity práva ...
1. marca 2012   |   EEDA n.o.
V posledný februárový deň, 29. 2. 2012, nadviazala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. (EEDA n.o.) spoluprácu s Občianským združením ...
13. decembra 2011   |   EEDA n.o.
Dňa 1. 12. 2011 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. memorandum, o spolupráci a plánovaní spoločných aktivít ...
28. októbra 2011   |   EEDA n.o.
Dňa 23. 11. 2011 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zmluvu, o spolupráci, so Zakarpatskou štátnou univerzitou ...
13. októbra 2011   |   EEDA n.o.
Dňa 10. 11. 2011 udelil rektor Vysokej školy bezpečnostného manažerstva v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. ...
3. októbra 2011   |   PhDr. Peter Kamenec, PhD.
V dňoch 22. až 24. septembra 2011 som sa na základe Vášho pozvania osobne zúčastnil 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ...
2. októbra 2011   |   EEDA n.o.
Dňa 1. 10. 2011 podpísala Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. memorandum o spolupráci ...
1. októbra 2011   |   Mária Rostášová
Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako aj v mene mojej kolegyne zo Žilinskej univerzity v Žiline, p. Ing. Chrenkovej, PhD. poďakovala za ...
21. apríla 2011  |   EEDA n.o.
Dňa 7. 4. 2011 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela...
31. októbra 2010  |   Kamila Pekárová
Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. JUDr. Jozef Zaťko opäť pomohol obci Dolný Ohaj...
4. septembra 2010  |   Ing. Alžbeta Jágerská
Slovenská samospráva v Čemeri (Csömör, Maďarská republika) usporiadala 4. septembra 2010 IV. Slovenský deň, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia ...
2. septembra 2010  |   Peter Lipták
Aj vďaka Východoeuróskej agentúre pre rozvoj n.o. viedla trasa 54. cyklistických pretekov okolo Slovenska aj cez križovatku Dolný Ohaj - Hul ...
31. augusta 2010, Vranov nad Topľou   |   PhDr. Peter Kamenec
V dňoch 20. až 22. augusta 2010 som osobne navštívil na základe Vášho pozvania sídlo Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. v Podhájskej ...
4. júla 2010   |   Mladá generácia Dolného Ohaja
Týmto listom by sme chceli v mene mladej generácie Dolného Ohaja veľmi pekne poďakovať za prekrásny športový deň - Mini futbalový turnaj o pohár ...
22. júna 2010   |   Stanislava Černáková
Chceme sa prostredníctvom tohto listu veľmi srdečne poďakovať Vám osobne ako aj Východoeurópskej agentúre pre rozvoj n. o. za sponzorský príspevok ...
22. júna 2010   |   EEDA n. o.
Na počesť veľkého syna slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika sa v uplynulých dňoch konal rad podujatí v rámci Štefánikových dní, ktorým ...
18. máj 2010   |   Chýrnik
Miestne regionálne noviny písali o JUDr. Jozefovi Zaťkovi, riaditeľovi agentúry ...

13. mája 2010   |   Mgr. Veronika Toroková
Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. (EEDA n. o.) pokračuje v nasadenom tvorivom tempe a v dňoch 22.– 23.4.2010 usporiadala ...
6. mája 2010   |   prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
Myslím, že spojenie týchto dvoch slov, ktoré predstavujú vzácnu symbiózu mystéria ducha a hmoty môže byť mottom a názvom nášho seminára. Práve vzájomné ...
30. apríla 2010
Rektor PWSH „Pomerania” dr Janusz Gierszewski, Prorektor dr hab. Dominik Kubicki, prof. PWSH i dr Cezary Tatarczuk na zaproszenie Rady ...
26. apríla 2010
Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. (EEDA) pokračuje v nasadenom tvorivom tempe a v dňoch 22. – 23. 4. 2010 usporiadala medzinárodný vedecký ...
6. apríla 2010
Počas veľkonočných sviatkov navštívila Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka strany AZEN okres Nové Zámky a Levice ...
2. marca 2010
Slzy uvoľnenia, katarzie a spomienok ako dar od speváčky Máji Velšicovej Mraziaci box od sponzora Jozefa Zaťku ...
1. marca 2010
Slávnostným programom si pripomenuli druhé výročie Domu seniorov ...

24. februára 2010
Členovia Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. sa zúčastnili krstu CD zo študentského muzikálu Sen noci svätojánskej, ktorý bol dňa 20.2.2010 ...
1. februára 2010   |   Miroslav Antoni
Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu bolo témou konferencie odborníkov, ľudí zo samosprávy aj duchovnej ...
7. decembra 2009   |   Miroslav Antoni
Predstavitelia akademickej verejnosti hľadajú spôsob rozvoja regiónov v ľudskom potenciáli ...
1. novembra 2009
V dňoch 22. – 24. 10. 2009 sa riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. JUDr. Jozef Zaťko a ďalší zástupcovia agentúry zúčastnili 6. ročníka ...
25. októbra 2008
V rámci V.ročníku česko-slovenských dnů 2008 v Plzni proběhlo dne 23.10.2008 slavnostní vyhlášení Cen Dětského nadačního fondu ...